خبر مهم  :
قابل توجه دانشجویان محترم
  برای دسترسی به قوانین آموزشی  و اطلاعات کلی دانشکده به لینک آکادمی هنر تهران مراجعه نمایید.

برای دسترسی به اخبار به روز شده کلاسها ثبت نام و انتخاب واحد به لینک اخبار و صفحه انتخاب واحد مراجعه نمایید.
 

آکادمی هنر تهران

 اخبار و صفحه انتخاب واحد

 معرفي آرم